เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีครัวเรือนทั้งหมด 794 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ในพื้นที่ตำบลสกาด มีไฟกิ่ง 241 จุด ดังนี้

หมู่ 1 บ้านสกาดเหลือ จำนวนไฟกิ่ง 37 จุด
หมู่ 2 บ้านสกาดกลาง จำนวนไฟกิ่ง 87 จุด
หมู่ 3 บ้านสกาดใต้ จำนวนไฟกิ่ง 56 จุด
หมู่ 4 บ้านภูกอก จำนวนไฟกิ่ง 61 จุด


การประปา

ในพื้นที่ตำบลสกาด มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 794 ครัวเรือน ใช้ระบบน้ำประปาทั้งหมด 187 ครัวเรือน นอกจากนั้นประชาชนยังใช้น้ำจากประปาภูเขา ซึ่งมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีทั้งหมด 15 สาย
0.02s. 0.50MB