สกาด เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำปัวที่ตกจากผาสูง มีความสวยงามที่ตกลงมาตามความลดหลั่นของหน้าผาที่เป็นภูเขาและมีต้นไม้นานาพันธ์ที่สวยงามมาก บ้านพัก โฮมสเตย์ มีดังนี้

1 สกาดดี โฮมสตย์ หมู่3 ค่าที่พัก850/คน โทรศัพท์0830846411
2 จาวดอย โฮมสเตย์ หมู่3ค่าที่พัก 850/คน โทรศัพท์0856267857
3 สกาด คอฟฟี่ หมู่3 ค่าที่พัก850/คน โทรศัพท์0985846961
4 บ้านพิทักไพร โฮมสเตย์ หมู่3 ค่าที่พัก850/คน โทรศัพท์0895612883
5 อุ่นไอ ใบเมี่ยง หมู่2 ค่าที่พัก850/คน โทรศัพท์0658978636
6 ภูกอกโฮมสเตย์ หมู่4 อ850/คน โทรศัพท์0623863622
7 บ้านจักษ์กะพัฒน์ หมู่3 ค่าที่พัก850/คน โทรศัพท์0967206902