นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 20,861 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กาแฟ

24 มกราคม 2563 68 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

กาแฟ เป็นกาแฟสายพันธ์อาราบิก้า มีรสชาติอร่าย หอม  ชาวบ้านปลูกเอง แล้วขายให้กลุ่มกาแฟในตำบลสกาด แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฐ์กาแฟคั่ว บรรจุในแพคเกตสวยงาม

เปลี่ยนภาษา