กาแฟ เป็นกาแฟสายพันธ์อาราบิก้า มีรสชาติอร่าย หอม  ชาวบ้านปลูกเอง แล้วขายให้กลุ่มกาแฟในตำบลสกาด แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฐ์กาแฟคั่ว บรรจุในแพคเกตสวยงาม