เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • ชาอัสสัม (เมี่ยง)

    ผลิตภัณฑ์เมี่ยง ผลิตจากชาเมี่ยง (ชาป่า) หรือ ชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) ชาอัสสัม มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ชาอัสสัมมีลักษณะใบชาที่ใหญ่กว่าชาสายพันธุ์จีนที่ เป็นพันธุ์ชาที่เจริญเติบโตได้ดีตามป่า มีร่มไม้ และแสงแดดผ่านได้พอประมาณ ชาอัสสัมส่วนมากมักพบบนเขตพื้นที่สูงหรือบนดอยต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ และประชาชนตำบลสกาดก็ปลูกเมี่ยงทุกหลังคาเรือน ถือเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลสกาด  ประชาชนในตำบลสกาดส่วนใหญ่จะมีภูมิความรู้ในเรื่องของชาเมี่ยงพันธุ์อัชสัม  เป็นอย่างดี  มีการสืบทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาเมี่ยงมารุ่นต่อรุ่น  สามารถทำเป็นอาชีพหาเลี้ยงคนในพื้นที่จากอดีตจนสู่ปัจจุบันนี้  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสกาดจะเป็นพื้นที่ป่า  ซึ่งใต้ผืนป่าหรือต้นไม้ก็มักจะปลูกต้นชาเมี่ยง  และชาชนิดนี้สามารถนำมาประกอบเป็นอาหาร  ทั้งใบสดและปรุงสุก  หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ  ได้เช่นกัน  อาทิเช่น  ทำเป็นเมี่ยงส้ม  ชาชงดื่ม  ลูกอม  นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ  ฯลฯ

  • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.01s. 0.50MB