เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
กระบวนการลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน136
แบบฟอร์ม125
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด124
รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562128
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ132
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2121

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB