เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด37
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 256314
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)54
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)34
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256313
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)428

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB