เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ328
หลักเกณฑ์การบริิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล119
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล321
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563125
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563128
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด361
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 25631105
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)530
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)333
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 25631254
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)477

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB