นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 6,175 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบริิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
18 มิ.ย. 63นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล แชร์  
18 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา