เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

วันที่ 30 มี.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ส่วนนำ.docx23.35 KB
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม.docx126.91 KB
เพิ่มเติมแผน.xlsx17.16 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB