เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

วันที่ 1 ม.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

แผนสี่ปี ส่วนที่ 4.xlsx274.32 KB
แผนพัฒนาท้องถิ่นล่าสุด.docx2.18 MB
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 1.docx2.50 MB
แผนสี่ปี ส่วนที่ 4 - Copy.xlsx286.48 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB