เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเกษม รัตนวัฒนาพร

  นายกอบต.สกาด

 • นายศรีจันทร์ รกไพร

  รองนายกอบต.สกาด

 • นางสุพรรณิกา รกไพร

  รองนายกอบต.สกาด

 • นางสาวสิรินภา คุณมณีรัตน์

  เลขานุการนายกอบต.สกาด0.02s. 0.50MB