นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 7,005 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ประธานสภาอบต.สกาด

 • นายคำปัน รกไพร

  รองประธานสภาอบต.สกาด

 • นายนิยม ทิศขันสา

  เลขานุการสภาอบต.สกาดสมาชิกสภา

 • นายอดุลย์ รก ไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางนันท์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายคำปัน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทวน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมาน สุมทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสิทธิ์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุวิทย์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4เปลี่ยนภาษา