นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 32,900 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ประธานสภาอบต.สกาด

  08-7181-2527

 • นายคำปัน รกไพร

  รองประธานสภาอบต.สกาด

  08-2896-9356

 • นายทวน รกไพร

  เลขานุการสภาอบต.สกาด

  09-0102-9403สมาชิกสภา

 • นายอดุลย์ รก ไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  08-8416-5916

 • นางนันท์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  09-3305-4952

 • นายคำปัน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  08-2896-9356

 • นายทวน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  09-0102-9403

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  08-7181-2527

 • นายสิทธิ์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  09-3209-6837

 • นายสุวิทย์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  09-3065-1236เปลี่ยนภาษา