เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ประธานสภาอบต.สกาด

 • นายคำปัน รกไพร

  รองประธานสภาอบต.สกาด

 • นายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังสี

  เลขานุการสภาอบต.สกาดสมาชิกสภา

 • นายอดุลย์ รก ไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางนันท์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายคำปัน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทวน รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมจิตร์ สุมทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมาน สุมทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสิทธิ์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุวิทย์ รกไพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

0.01s. 0.50MB