วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  อบต.สกาด ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสกาด ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ทำการ อบต.สกาด  โดยมีนายเกษม รัตนวัฒนาพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด  ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ กล่าวชื่นชมและยินดีกับผู้สูงอายุในตำบลสกาดที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต.สกาด ผู้นำชุมชน มาร่วมเป็นเกียรติ   ตลอดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  612 คน