องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.สกาด โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 (เวลารับสมัคร 08.30 น. - 16.30 น)เว้นวันหยุดราชการ  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ อบต.สกาด  และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 พ.ย. 63 ณ อบต.สกาด