เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

แชร์

วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายเกษม รัตนวัฒนาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด กล่าวเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 75 คน


---
นางสาวธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายงาน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB