เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.สกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แชร์

อบต.สกาด ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.สกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2502 - 4 ก.ย. 2504) สามารถลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการอบต.สกาด สำนักงานปลัด ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. 63

 

 

 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB