เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ

แชร์

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดจัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ ภายใต้ชื่อ "โครงการถนนสะอาด ตำบลสกาดปราศจากขยะ" โดยมีนายเกษม รัตนวัฒนาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด กล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลสกาด ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาด (big cleaning day) ถนนเส้นรองสายนาฝาง - ปางแก โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 

---------

นายนิติธร  เขื่อนเพชร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงาน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB