วันที่ 11 ก.พ. 64  นายเกษม รัตนวัฒนาพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ฯ พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.สกาด  ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลักเริ่มตั้งแต่ทางเข้าตำบลสกาด (บ้านนาฝาง) ตำบลสถาน  ระยะทางประมาณ 12 กม.   เก็บขยะได้ประมาณ 20 กก.  และได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะในตำบลเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 40 คน