วันที่ 28 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด นายเกษม รัตนวัฒนาพร กำนันตำบลสกาด ผู้นำท้องที่ คณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมของ Big Cleaning Day
เตรียมพร้อมด้านความสะอาดตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 “ เตรียมพร้อมรับเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยว เมืองสกาด ถิ่นดอกเมี่ยง แดนพิ” เก็บขยะสองข้างทางระยะทาง 2 กิโลเมตร ได้ปริมาณขยะ 100 กิโลเมตร