นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 20,857 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 เมษายน 2563 400 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้ดำเนินการจัดทำโครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีอาสาปศุสัตว์ตำบลสกาด หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอปัว ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


---
นางสาวจินดา รกไพร
จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านงานสาธารณสุข
รายงาน


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา