องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้ดำเนินการจัดทำโครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีอาสาปศุสัตว์ตำบลสกาด หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอปัว ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


---
นางสาวจินดา รกไพร
จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านงานสาธารณสุข
รายงาน