นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 20,873 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มีนาคม 2563 383 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการขยายผลจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอบต.สกาด ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์และประสานทีมวิทยากร/ทีมครู ก ช่วยกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับประชาชนในตำบลสกาดตามเป้าหมายที่กำหนด


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา