นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 20,850 คน

ข่าวกิจกรรม

อบรมให้ความรู้โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

27 มีนาคม 2563 385 ครั้ง กัญญาภัทร สาระไชย แชร์  

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดได้จัดทำโครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายอนุพงษ์ ปันต๊ะรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เป็นประธาน นายปรีชา แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว เป็นวิทยากรให้ความรู้และทบทวนการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาปศุสัตว์ตำบลสกาด หมู่ที่ 1,3,4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการฯ

 

---
นางสาวจินดา รกไพร
จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านงานสาธารณสุข
รายงาน


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา