นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 32,967 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ก.พ. 64จิตอาสาเก็บขยะสองข้างทาง (ถนนสายนาฝาง - ปางแก) แชร์  
13 ม.ค. 64โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ตำบลสกาด แชร์  
6 พ.ย. 63โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
24 มิ.ย. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1  แชร์  
23 มิ.ย. 63ประชุมสภาส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร แชร์  
1 เม.ย. 63โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แชร์  
30 มี.ค. 63ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.สกาด ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
27 มี.ค. 63อบรมให้ความรู้โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
27 มี.ค. 63โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ แชร์  
27 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แชร์  
27 มี.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1  แชร์  
29 ม.ค. 63โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา