นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 32,935 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเกษม รัตนวัฒนาพร

  นายกอบต.สกาด

  08-9835-9453

 • นายศรีจันทร์ รกไพร

  รองนายกอบต.สกาด

  08-9886-7661

 • ว่าง

  รองนายกอบต.สกาด

 • ว่าง

  เลขานุการนายกอบต.สกาด

เปลี่ยนภาษา