นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 6,160 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเกษม รัตนวัฒนาพร

  นายกอบต.สกาด

 • นายศรีจันทร์ รกไพร

  รองนายกอบต.สกาด

 • นางสุพรรณิกา รกไพร

  รองนายกอบต.สกาด

 • นางสาวสิรินภา คุณมณีรัตน์

  เลขานุการนายกอบต.สกาด

เปลี่ยนภาษา