นายเกษม รัตนวัฒนาพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด
054-718963-4

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 32,959 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 63 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
5 เม.ย. 64จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบจ้างออกแบบรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
1 เม.ย. 64จ้างออกแบบงานถนน 504,000 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
29 มี.ค. 64จ้างออกแบบงานถนน แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
29 มี.ค. 64จ้างออกแบบงานถนน แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
29 มี.ค. 64จ้างออกแบบรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
29 มี.ค. 64จ้างออกแบบงานถนน แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา