เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 13124 มิ.ย. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 17727 มี.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 3027 มี.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25632927 มี.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน2927 มี.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25632927 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB