เมนูหลัก

กิจการสภา-ประกาศ

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

แชร์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไว้รวม 4 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1/2563 ช่วงระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15 วัน

สมัยที่ 2/2563 ช่วงระยะเวลา 26 มีนาคม 2563 – 9 เมษายน 2563 จำนวน 15 วัน

สมัยที่ 3/2563 ช่วงระยะเวลา 14 สิงหาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 วัน

สมัยที่ 4/2563 ช่วงระยะเวลา 16 ธันวาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 15 วัน

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 15 วัน

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม กิจการสภา-ประกาศ
0.01s. 0.50MB