เมนูหลัก

กิจการสภา-ประกาศ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 9 เมษายน พ.ศ. 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม กิจการสภา-ประกาศ
0.02s. 0.50MB